HOW TO COMMISSION A PORTRAIT

Beställ målat porträtt av professionell porträttmålare

Infor­ma­tion på sven­s­ka om hur du går tillvä­ga för att bestäl­la ett målat porträtt i olja.

Bestil portræt i olie av professionel portrætmaler

Infor­ma­tion på dan­sk om, hvor­dan man bestiller et malet portræt i olie.

Commission a portrait from a professional portrait artist